گندم نان رقم سیروان

این رقم با شجره PRL/2*PASTOR عملکرد بالا، متحمل به كم­ آبي آخر فصل و كيفيت نانوايي خوب در سال 1391 براي كاشت در شرايط تنش رطوبتي انتهاي فصل مناطق معتدل كشور معرفي گرديد.گندم سيروان داراي وزن هزار دانه بالا، قدرت پنجه­ زني بسيار بالا و مقاومت مناسب به خوابيدگي بوته، نسبتاً زودرس و سازگار به اقليم گرم تا معتدل مي ­باشد. به دليل متحمل بودن اين رقم به زنگ زرد جايگزين مناسبي براي رقم چمران است.  

1

بعضی از ویژگی­ های گیاهی و زراعی گندم نان رقم سيروان:

sirvan

دیدگاهتان را بنویسید