مسمومیت ناشی از شوری خاک

غلظت نمک در سطح یک مزرعه به ندرت یکنواخت است بنابراین یکی از اولین علایم نشان دهنده اثرات نمک در مزرعه تغییرات در رشد گیاه است. مشاهده نقاط خالی در…

ادامه خواندنمسمومیت ناشی از شوری خاک

علائم مسمومیت عناصر غذایی در گندم

مسمومیت فسفر و بُر در گیاهانی که در خاک­ های شنی ایجاد می ­شوند، ایجاد می­ گردد. مسمومیت آلومینیوم در خاک­ های اسیدی شنی لومی ظاهر می­شود. مسمومیت منگنز، حتی…

ادامه خواندنعلائم مسمومیت عناصر غذایی در گندم

مسمومیت آلومینیم

از نظر میزان تحمل سمیت آلومینیم در بین گندم­ ها تنوع ژنتیکی وجود دارد. اگرچه کند شدن رشد ریشه در واریته­ های حساس گندم مشخص ­ترین نشانه مسمومیت آلومینیم است.…

ادامه خواندنمسمومیت آلومینیم