میزان بهینه‌ بذر

تعداد بوته، به تعداد بذر در واحد سطح، قدرت حیاتی بذر، درصد جوانه زنی و دوام جوانه زنی بستگی دارد. تعداد بذر در واحد سطح تأثیر چندانی در میزان محصول…

ادامه خواندنمیزان بهینه‌ بذر

Lodging (خوابیدگی )ورس

وضعیت طبیعی گیاه، حالت عمودی است. هر عاملی که باعث شود گیاه از این حالت خارج شود موجب خوابیدگی می‌گردد. عواملی مانند بادهای شدید، بارندگی­های شدید، خاک بسیار مرطوب در…

ادامه خواندنLodging (خوابیدگی )ورس

تاریخ مناسب کاشت گندم

تاریخ مناسب کاشت در هر منطقه با توجه به آب و هوا و وجود آب آبیاری مشخص می‌شود. البته نوع رقم نیز با توجه به زمان بیماری­های رایج، مهم است.…

ادامه خواندنتاریخ مناسب کاشت گندم

برگ­ های سبز

برگ­ های سبز بعد از خوشه رفتن پر شدن دانه بوسیله کربوهیدرات از دو منبع فتوسنتز از برگ­های سبز و ذخیره ساقه حاصل می‌شود.  اگر تنها به ذخیره گیاه اکتفا…

ادامه خواندنبرگ­ های سبز

نکات مهم در مورد بذر

  قدرت ماندگاری بذر   آیا بذرها ضعیفند؟  •چند روز بعد از کاشت، جوانه‌های اولیه را شمارش کنید. آیا بذرهای سبز شده کمتر از حد انتظار نیستند؟ اگر چنین بود…

ادامه خواندننکات مهم در مورد بذر

درجه حرارت

اثرات درجه حرارت Temprature effects درجه حرارت مهمترین عامل در توسعه‌ی مراحل مختلف رشد گیاه مثل تولید برگ پنجه و غیره می‌باشد. با بالا رفتن درجه حرارت بین دمای پایه(Base)…

ادامه خواندندرجه حرارت

تولید پنجه و سنبله کافی

آیا گیاه پنجه و سنبله‌ کافی تولید می‎‌نماید؟ چند بوته را در مراحل مختلف پنجه‌زنی از خاک بیرون بکشید. چند برگ در ساقه‌ی اصلی آن وجود دارد؟ و چند پنجه؟…

ادامه خواندنتولید پنجه و سنبله کافی