گندم نان رقم افلاک

لاینS-80-18با نام Debeira و با شجره HD160/5/Tob/ Cno / 23854 /3/ Nai60//Tit/ Son64 /4/LR/ Son64 از بين ژرم پلاسم خزانه بين المللي (Heat Tolerance Wheat Yield Trial) كه در ايستگاه زابل و در سال 76-1375 مورد…

ادامه خواندنگندم نان رقم افلاک

گندم نان رقم چمران 2

این رقم مقاوم به خوابيدگي بوته، متحمل به زنگ ساقه، پابلند، بسيار مقاوم به ريزش دانه، متوسط­ رس، پر­عمل­كرد، وزن دانه متوسط، سازگار به مناطق گرم تا معتدل و مناسب…

ادامه خواندنگندم نان رقم چمران 2

(Atilla-50 Y)گندم نان رقم چمران

این رقم در سال 1376 طی شش سال آزمايش­ های به­ نژادي مؤسسه ­ی تحقيقات اصلاح و تهيه­ ی نهال بذر در پنج ايستگاه هم­ اقليم گرم­ و­خشك كشور (داراب،…

ادامه خواندن(Atilla-50 Y)گندم نان رقم چمران

گندم نان رقم شیرودی

این رقم زودرس، مقاوم به خوابيدگي بوته، نسبتا مقاوم به ريزش دانه، وزن دانه بالا ، نسبتا پاكوتاه، سازگار به اقليم گرم تا معتدل، مناسب تاريخ­ های كاشت زود هنگام…

ادامه خواندنگندم نان رقم شیرودی