گندم نان رقم پارسی

لاین M-84-17در سال زراعی 74-1373 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان از تلاقی لاین گندم آبی Dove"S"/Buc"S" که از لاین ­های اصلاح شده در مرکز تحقیقات بین ­المللی گندم و ذرت…

ادامه خواندنگندم نان رقم پارسی

گندم نان رقم بم

رقم بم ،گندمی است دابل هاپلویید(DH4-209-1577F3) با شجره Vee"s”/Nac//1-66-22 که دورگی است بین گندم Vee"s”/Nac متحمل به گرما و تا حدودی خشکی با منشا مرکز تحقیقات بین­ المللی گندم وذرت(CIMMYT)…

ادامه خواندنگندم نان رقم بم