گندم نان رقم زارع

ییش از 800 هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در مناطق سردسیر کشور (استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و…

ادامه خواندنگندم نان رقم زارع

گندم نان رقم الوند

گندم الوند با شجره 1-27-6275/CF1770 در سال 1374 توسط بخش تحقيقات غلات مؤسسه­ تحقيقات اصلاح و تهيه­ نهال و بذر براي كاشت در مناطق سرد كشور معرفي گرديد. تيپ رشد              …

ادامه خواندنگندم نان رقم الوند

گندم نان رقم اروم

C-83-7لاین با پدیگریAlvand//NS732/Herکه از برنامه های هیبریداسیون داخلی ایجاد گردیده و تمام مراحل یک برنامه به نژادی را در ایستگاه های تحقیقاتی اقلیم سرد طی نموده است، بعنوان رقم جدید اروم معرفی…

ادامه خواندنگندم نان رقم اروم