گندم دوروم رقم ياواروس

پس ازهمه­ گيري بيماري سياهك ناقص در سال 1376 در جنوب داراب تعدادي از لاين ­هاي برتر دوروم وارد چرخه­ ي توليد بذر شدند كه دوروم ياوروس نسبت به بقيه…

ادامه خواندنگندم دوروم رقم ياواروس