هیبرید سینگل کراس کرج 703

هیبرید جدید ذرت کرج 703 این هیبرید پس از سال‌ها تلاش به نژادگران مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در زمستان سال 1392 رسماً با نام هیبرید سینگل‌کراس…

ادامه خواندنهیبرید سینگل کراس کرج 703

هیبرید سینگل‌کراس کرج 706

هیبرید جدید ذرت کرج 706 این هیبرید پس از سال‌ها تلاش به نژادگران مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در زمستان سال 1391 رسماً با نام هیبرید سینگل‌کراس…

ادامه خواندنهیبرید سینگل‌کراس کرج 706