گندم نان رقم چمران 2

این رقم مقاوم به خوابيدگي بوته، متحمل به زنگ ساقه، پابلند، بسيار مقاوم به ريزش دانه، متوسط­ رس، پر­عمل­كرد، وزن دانه متوسط، سازگار به مناطق گرم تا معتدل و مناسب تاريخ ­های كاشت زودهنگام است.

توصيه هاي فني

پس از حذف رقم متوسط ­رس داراب-2 و رقم دير­رس استار، رقم چمران 2 به عنوان جاي­گزين مناسب اين رقم­ ها براي مناطق گرم تا معتدل در نظر گرفته شد. اين لاين براي زمین­ های تحت آبياري باراني بسیار مناسب است كه در آن­ها شرايط خوابيدگي بوته وجود دارد. رقم چمران 2 براي گروهي از گندم­ كاران بسیار مناسب است كه اقدام به كشت­ هاي زود­هنگام (اوايل آذر­ماه) كرده و نياز به رقم­ هایی با صفت كودپذيري زياد دارند.

بعضی از ویژگی­ های گیاهی و زراعی گندم نان رقم چمران 2:

تيپ رشد

بهاره

ميانگين ارتفاع بوته

102 سانتی­متر

تاريخ رسيدن

متوسط ­رس

ميانگين وزن هزار دانه

45 گرم

رنگ دانه

زرد كه­ربايي

مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

مقاومت به ريزش

متحمل

واكنش به بیماری­ ها

نيمه ­مقاوم به زنگ ­هاي زردو قهوه ­اي و مقاوم به زنگ ساقه

واكنش به تنش ­هاي محيطي

نیمه­ حساس به خشكي و گرماي آخر فصل

مناطق مورد كاشت

گرم و خشك جنوب

ميانگين عمل­كرد

6800 كيلوگرم در هكتار

دیدگاهتان را بنویسید