گندم نان رقم گنبد

مطالعات  تحقيقي – تطبيقي وترویجی اين لاين در سال زراعي 88-87 دراستان های  گلستان ، مازندران و اردبیل ( دشت مغان ) انجام شد و نتايج اين پروژه ها نشان دهنده سازگاری وبرتری آن در اغلب مناطق مورد نظر مي باشد.

                                  

مشخصات زراعی ومورفولوژیک گندم نان رقم گنبد مناسب برای اقلیم گرم ومرطوب شمال کشور

gonbad

دیدگاهتان را بنویسید