گندم نان رقم میهن

لاین C-84-8 با شجره Bkt/90-Zhong87 در سال زراعی 75-1374 از دورگ­ گیری بین رقم برکت و رقم چینی 90-Zhong87 در کرج جهت شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد ایران معرفی شد. رقم میهن نسبت به خوابیدگی بوته متحمل و مناسب کشت در شرایط آبیاری بارانی است.

میهن

بعضی از ویژگی­های گیاهی و زراعی گندم نان رقم ميهن:

تيپ رشد

زمستانه

ميانگين ارتفاع بوته

84 سانتي­متر

تاريخ رسيدن

متوسط­ رس

ميانگين وزن هزار دانه

شرايط آبياري43 گرم و شرايط تنش خشكي 34 گرم

رنگ دانه

زرد كه­ربایي

مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

واكنش به بیماری­ها

نیمه­ مقاوم به زنگ زرد و نیمه­ حساس به زنگ قهوه­ ای

 
 

دیدگاهتان را بنویسید