گندم نان رقم زارع

ییش از 800 هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در مناطق سردسیر کشور (استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد) واقع شده است که اختصاص به کشت گندم های زمستانه و بینابین دارد. این مناطق با ارتفاعی بیش از یک هزار متر از سطح دریا، دارای زمستان های نسبتاً سرد و طولانی می باشند. متوسط حداقل مطلق درجه حرارت این مناطق طی سال های مختلف کمتر از 14 درجه سانتیگراد زیر صفر و تعداد روزهای یخبندان آنها بیش از 90 روز در سال است. سرمای شدید زمستان در اغلب سال ها و سرمای دیررس بهاره در بعضی از مواقع و بعضی بیماری ها بخصوص زنگ زرد از عوامل محدود کننده تولید گندم این مناطق است. با توجه به عوامل محدود کننده تولید در این مناطق از قبیل سرمای شدید زمستانه، سرمای دیر رس اوایل بهار ، بیماری مهم زنگ زرد، پراکندگی و تنوع شرایط زراعی و حساس شدن ارقام قبلی به بیماری زنگ زرد طی سالهای اخیر، شناسایی لاین ها و معرفی ارقام جدید واجد پتانسیل عملکرد بالا و پایدار و مقاوم به زنگ زرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا لاینC-83-8 که با پدیگری130L1.11//F35.70/Mo73/4/Ymh/Tob//Mcd/3/Lira CIT925080-0SE-0YC-7YC-0YC-1YC-0YC-3YC-0YCو منشا پنجمین خزانه بین المللی مشاهده ای گندم های زمستانه ویژه مناطق آبی (5th WWON-IR) وارد چرخه به نژادي گندم نان ایران شده و سازگاری خوبی برای مناطق سرد کشور در شرایط نرمال و تنش خشکی آخر فصل نشان داده است، بعنوان رقم جدید زارع معرفی می گردد.

استانهاي مناسب كشت:  مناطق سرد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد

مقاومت به بيماري:  این رقم نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به بیماری های زنگ سیاه و زنگ قهوه ای نیمه مقاوم می باشد

سازگاري:  متوسط عملکرد دانه این رقم در شرایط آبیاری نرمال7.550 و در شرایط تنش خشکی آخر فصل 4.893تن در هكتاربوده است. کیفیت نانوایی در حد خوب و از نظر رسیدن متوسط رس می باشد.

بعضی از ویژگی­های گیاهی و زراعی گندم نان رقم زارع:

   تيپ رشد

زمستانه

   ميانگين ارتفاع بوته

98 سانتي­متر

   ميانگين وزن هزار دانه

40 گرم

   رنگ دانه

قرمز

   مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

   مقاومت به ريزش

مقاوم

 واكنش به بیماری­ها

نیمه­ مقاوم به زنگ زرد، نیمه­ مقاوم تا نيمه­ حساس به زنگ قهوه ­اي و نيمه­ حساس به زنگ سياه

 واكنش به تنش­هاي محيطي

متحمل به خشكي

 

دیدگاهتان را بنویسید