گندم نان رقم الوند

گندم الوند با شجره 1-27-6275/CF1770 در سال 1374 توسط بخش تحقيقات غلات مؤسسه­ تحقيقات اصلاح و تهيه­ نهال و بذر براي كاشت در مناطق سرد كشور معرفي گرديد.

الوند

تيپ رشد              

بينابين

ميانگين ارتفاع بوته

107.5 سانتي­متر

تاريخ رسيدن

نسبتا دير­رس

ميانگين وزن هزار دانه

40 گرم

رنگ دانه

زرد كه­ربایي

مقاومت به خوابيدگي

نيمه مقاوم

مقاومت به ريزش

مقاوم

واكنش به بیماری­ ها

حساس به زنگ­ هاي زرد و قهوه­ اي، مقاوم به سياهك پنهان

واكنش به تنش ­هاي محيطي

نسبتا متحمل به شوري و خشكي ومقاوم به سرما

دیدگاهتان را بنویسید