گندم نان رقم افلاك

لاینS-80-18با نام Debeira و با شجره HD160/5/Tob/ Cno / 23854 /3/ Nai60//Tit/ Son64 /4/LR/ Son64 از بين ژرم پلاسم خزانه بين المللي(Heat Tolerance Wheat Yield Trial) كه در ايستگاه زابل و در سال 76-1375 مورد ارزيابي قرار گرفته بود، گزینش و به برنامه به نژادی اقلیم گرم و خشک جنوب کشور وارد گردید. رقم جدید افلاک، داراي پایداری عملکرد دانه در شش ایستگاه اقلیم گرم و خشك جنوب كشور (زابل، داراب، اهواز، ایرانشهر، دزفول و خرم آباد) بوده و ارزیابی آن در قالب مطالعه خزانه هاي بيماريها نشان داده است که رقم افلاک به نژادهاي فيزيولوژيك زنگ زرد در مناطق با شدت بیماری بالا (ایستگاههای زرقان، مشهد، همدان، ساری، گرگان و کرمانشاه) واکنش مقاوم داشته است. 

از لحاظ کیفیت نانوایی و با انجام بررسی های متعدد کیفی مشخص شده است که کیفیت نانوایی این رقم در گروه خوب قرار داشته و درصد پروتئين آن بین 2/13-11 درصد متغير می باشد. بررسی های تحقیقی – ترویجی در مزارع زارعین مناطق مختلف نیز سازگاری و افزایش عملکرد این رقم را در مناطق گرم و خشک کشور تا حدود 6% برتری تولید در برابر رقم چمران نشان داده است.

میانگین عملکرد رقم افلاک و رقم شاهد چمران در ایستگاههای تحقیقاتی اقلیم گرم و خشک جنوب کشور بترتیب 5900 و 5650 کیلوگرم در هکتار بوده است. رکورد تولید رقم افلاک در ایستگاه تحقیقاتی خرم آباد و به میزان 8383 کیلوگرم در هکتار ثبت گردیده است. پتانسیل عملکرد بالا، تحمل نسبتاً خوب به گرماي آخر فصل، زودرسي نسبي، مقاومت به بيماري زنگ زرد و ریزش دانه از ویژگیهای بارز رقم افلاک  محسوب می شود.

کشت این رقم در مناطق گرم و خشک جنوب کشور و به خصوص در مناطقي كه فشار بیماری ها و به ويژه  زنگ زرد در آن مناطق محدود کننده می باشد ( مناطق شمالي استان خوزستان، مناطق جنوبي استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، كرمان، كرمانشاه) توصیه می گردد.

مطالعات تحقيقي – تطبيقي وترویجی اين لاين در سال های زراعي 85-84 و 86-85 دراستان های گلستان ، مازندران و اردبیل (دشت مغان) انجام شدونتايج اين پروژه ها نشاندهنده سازگاری وبرتری آن دراغلب مناطق مورد نظرمي باشد.

 

تيپ رشد

بهاره

ميانگين ارتفاع بوته

94 سانتي­متر

تاريخ رسيدن

متوسط­رس

ميانگين وزن هزار دانه

40 گرم

رنگ دانه

زرد كه­ربایي

مقاومت به خوابيدگي

نيمه­ مقاوم

مقاومت به ريزش

متحمل

واكنش به بیماری­ها

نيمه­ مقاوم به زنگ­هاي زرد و قهوه ­اي

واكنش به تنش­هاي محيطي

متحمل به گرما و نیمه ­حساس به خشکی

مناطق مورد كاشت

گرم و خشك جنوب

ميانگين عمل­كرد

6500 كيلوگرم در هكتار

 

 

بعضی از ویژگی­های گیاهی و زراعی رقم­های گندم در حال معرفي:

 

رقم­های گندم

ویژگی­ها

S-85-19

S-87-18

S-87-20

تيپ رشد

بهاره

بهاره

بهاره

ميانگين ارتفاع بوته

96 سانتي­متر

102 سانتي­متر

90­سانتي متر

تاريخ رسيدن

نسبتا زود­رس

نسبتا زود­رس

زود­رس

ميانگين وزن هزار دانه

37 گرم

38 گرم

41 گرم

رنگ دانه

زرد كه­ربایي

زرد كه­ربایي

زرد كه­ربایي

مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاومت به ريزش

متحمل

متحمل

نيمه­ حساس

واكنش به بیماری­ها

مقاوم به زنگ زرد و قهوه­ اي

مقاوم به زنگ زرد و نيمه­ مقاوم به زنگ قهوه­ اي

مقاوم به زنگ زرد و قهوه­ اي

 

ميانگين عمل­كرد

7200 كيلوگرم در هكتار

7200 كيلوگرم در هكتار

7000 كيلوگرم در هكتار

 

مناطق مورد كشت

گرم­ و­خشك جنوب

گرم­ و­خشك جنوب

گرم­ و­خشك جنوب

كيفيت نانوايي

خوب

خوب

خوب

 

دیدگاهتان را بنویسید