گندم نان رقم افق

این رقم با پتانسيل عملکرد بالا و سازگاری خوب برای کشت دراراضی تحت تنش شوری EcSoil =7-14 ds/m EcWater=6-12ds/m و دراقليم معتدل تا نسبتا گرم مناسب مي­ باشد.

Untitled

بعضی از ویژگی­ های گیاهی و زراعی گندم نان رقم افق: 

   تيپ رشد

بهاره

   ميانگين ارتفاع بوته

74 سانتي­متر

   تاريخ رسيدن

متوسط ­رس

   ميانگين وزن هزار دانه

38 گرم

   رنگ دانه

روشن شيشه اي

   مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

   مقاومت به ريزش

مقاوم

واكنش به بیماری­ ها

متحمل تا نيمه حساس به زنگ زرد، نيمه مقاوم به زنگ سياه،

نيمه حساس به زنگ قهوه اي

 واكنش به تنش ­هاي محيطي

متحمل به شوري

 

دیدگاهتان را بنویسید