گندم نان رقم اروم

C-83-7لاین با پدیگریAlvand//NS732/Herکه از برنامه های هیبریداسیون داخلی ایجاد گردیده و تمام مراحل یک برنامه به نژادی را در ایستگاه های تحقیقاتی اقلیم سرد طی نموده است، بعنوان رقم جدید اروم معرفی می گردد.

اروم

استان هاي مناسب كشت: مناطق سرد استانهای استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد

مقاومت به بيماري:این رقم نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به بیماری های زنگ سیاه و زنگ قهوه ای نیمه مقاوم می باشد

سازگاري: متوسط عملکرد دانه این رقم در شرایط تحقیقاتی 7.283 تن در هکتار با رکورد 8.853 تن در هکتار بوده است. کیفیت نانوایی در حد خوب و از نظر رسیدن متوسط رس می باشد.

arum

دیدگاهتان را بنویسید