گندم دوروم رقم ياواروس

پس ازهمه­ گيري بيماري سياهك ناقص در سال 1376 در جنوب داراب تعدادي از لاين ­هاي برتر دوروم وارد چرخه­ ي توليد بذر شدند كه دوروم ياوروس نسبت به بقيه لاين­ ها بيشتر مورد پذيرش كشاورزان گندم­كار مناطق گرم استان فارس قرار گرفت. دوروم ياواروس مانند ساير رقم­ ها و لاين­ هاي دوروم در اقليم گرم سازگاري بيشتري داشته و نسبت به سرمازدگي و اراضي كم حاصل­خيز حساس مي­ باشد دوروم ياواروس از دوروم بهرنگ اندكي پابلند تر و ديررس ­تر بوده و نسبت به خوابيدگي بوته حساس ­تر است. كاشت تاخيري دوروم ياواروس باعث كاهش شدیدعملكرد مي­ شود. نياز كودي دوروم ياواروس مانند ساير رقم­ هاي دوروم از رقم ­هاي گندم نان بيشتر است ( حدود 50 كيلوگرم در هكتار). اين رقم داراي ريشك سياه مي ­باشد. اگر چه عملكرد رقم­ هاي دوروم ارتباطي به رنگ ريشك ندارد. دوروم ياواروس نسبت به بيماري برگي سپتوريوز حساس است.

 

 بعضی از ویژگی­ های گیاهی و زراعی گندم دوروم رقم ياواروس:

تيپ رشد

بهاره

ميانگين ارتفاع بوته

90 سانتي­متر

تاريخ رسيدن

دير­رس

ميانگين وزن هزار دانه

44 گرم

رنگ دانه

زرد كه­ربایي

مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

مقاومت به ريزش

مقاوم

واكنش به بیماری­ ها

نيمه­ مقاوم به زنگ زرد و حساس به سپتوريوز برگي

واكنش به تنش ­هاي محيطي

متحمل به تنش ­هاي گرما و خشكي

مناطق مورد کشت

اقلیم گرم

دیدگاهتان را بنویسید