کمبود فسفر

download (1) download (2) download (3)

مشخص ترین نشانه کمبود فسفر در مراحل اولیه رشد رویشی گندم، کاهش رشد و توانایی گیاه است. کلیه گیاهان مبتلا کمبود فسفر به رنگ سبز تیره تغییر یافته و نقاط رنگارنگ به صورت تیره و روشن در مسن ترین برگ ها ظاهر می شوند. برگ ها بیش از اندازه طبیعی دچار  پیچ خوردگی شده و بعضی اوقات برگ های پیر به دور برگ های جوان تر پیچ می خورند. قسمت های جوان گیاه به شکل دوکی در امده و احتمالا تا مدتی به صورت تا خورده باقی می مانند.با این وجود علائم اختصاصی در برگ های مسن ظاهر می شود، کلروز ( رنگ پریدگی ) از نوک برگ پیر شروع شده و به طرف قاعده برگ گسترش می یابد ولی قاعده برگ مانند سایر قسمت های گیاه سبز تیره باقی می ماند. بر خلاف کمبود  ازت نکروزه شدن این قسمت های کلروزه همراه با تغییر رنگ نوک برگ به نارنجی مایل به قهوه ای  تیره بوده و نسبتا سریع خشک می شوند.  و بقیه سطح برگ به رنگ زرد تغییر می یابند. دومین برگ پیر عموما علایم اولیه کمبود فسفر را نشان می دهد. از دیگر علائم کمبود فسفر می توان تاخیر و نامنظمی در رسیدن محصول و همجنین تشکیل خوشه های کوچک را نام برد.

کمبود فسفر در مزرعه معولا بیشتر از کمبود ازت اتفاق می افتد و معمولا اگر کمبود خفیف باشد، گیاهان کوتاه مانده و بوته ها کاهش می یابند.  کل مزرعه کمتر اسیب می بیند مگر اینکه به خاطر مصرف نادرست کود و یا مصرف آهک اتفاق بیافتد.

 

دیدگاهتان را بنویسید