کلیات

فنون تشخیص در اختلالات تغذیه ای روش هایی جهت شناسایی کمبود های غذایی ، سمی یا نامتعادل بودن آنها در سیستم خاک و گیاه هستند.

کمبود مواد غذایی هنگامی رخ می دهد که مقدار یک عنصر برای رشد گیاه کافی نباشد و یا گیاه به علت شرایط نا مساعد محیطی قادر به جذب آن نگردد.

سه روش معمول جهت تشخیص کمبود ها و سمیت یا نامتعادل بودن عناصر:

شامل تجزیه خاک؛ تجزیه گیاه و مشاهده علائم ظاهری می باشد.

هر روش معایب و محاسنی دارد و بیان این مطلب که کدام روش بهترین می باشد، بسیار مشکل است .

یک یا ترکیبی از فنون می تواند برای شناسایی اختلالات تغذیه ای در سیستم خاک و گیاه مورد استفاده قرار گیرد.

آزمایش خاک ، احتمالا بیشترین کاربرد زراعی را برای گیاهان ردیفی یکساله ، همچون ذرت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید