پگاه

مشخصات سورگوم پگاه جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران

نام عمومی: سورگوم علوفه ای و شیرین

نام علمی:  Sorghum bicolor (L.) Moench

نام رقم: پگاه

نام به‌نژادگر(ان): عزیز فومن، علیرضا بهشتی ،علی اکبر مختارزاده، سعید نورمحمدی، عبدالامیر راهنما، هادی حسن زاده و فتح الله نادعلی

مالک رقم: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

منشاء رقم: از تلاقی رقم داخلی با خارجی

شجره یا روش اصلاحی: به روش بالک- پدیگری  و پدیگری یا شجره

سال معرفی رقم : 1385

ویژگیهای اصلی رقم که بیانگر خصوصیات زراعی/باغی مهم (عملکرد، مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده، ارزش‌های کیفی و …) در زمان معرفی رقم بوده است:

1-نیمه دیررس بودن

2- تیپ علوفه ای جهت مصارف سیلویی(به علت تولید بالا و قند بیشتر)، علوفه تازه، چرای مستقیم و علوفه خشک

3- دو چینه بودن  در یک فصل زراعی

4- راحتی تولید بذر (  به علت خالص بودن رقم)

5- تولید شیره جهت مصارف قندی

6- عملکرد بالای علوفه تر 150 – 130 تن در هکتار و عملکرد علوفه خشک 30 – 23.5 تن در هکتار

مناطق یا اقلیم‌های توصیه شده کشت رقم: مناطق معتدل، گرم، گرم و خشک

دیدگاهتان را بنویسید