هیبرید ماکسیما

ماکسیما بذر ذرت هیبرید و از گروه بذور میان رس محسوب شده که سابقه کشت چند ساله در ایران دارد. این بذر در شرایط کنترل شده بسیار دقیق در موسسه MARTONVASAR و با همکاری شرکت Tingri در کشور مجارستان تولید و بسته بندی شده است.
        از امتیازات مهم این هیبرید دو منظوره بودن کشت آن می باشد چنانچه با هدف تولید دانه با رعایت تراکم مناسب در تاریخ های مناسب و در مناطق گرمسیر و معتدل کاشته شود با آنکه در مقایسه با رقم 704 طول دوره رشد کوتاه تری دارد ولی عملکرد آن با 704 رقابت می کند برای مناطقی از کشور مانند استان فارس، اصفهان که کشت ذرت بعد از برداشت غلات و به منظور تولید دانه صورت می گیرد هیبرید ماکسیما کاملا مناسب وقابل توصیه است و چنانچه هیبرید ماکسیما با هدف تولید علوفه در مناطقی مانند استان های خراسان، مرکزی، تهران و قزوین با رعایت تراکم 70 هزار تا 80 هزار بوته در هکتار کاشته شود عملکرد آن علوفه بسیار زیاد می باشد.
maxima
mazima1
maxima2
maxima4

دیدگاهتان را بنویسید