هیبرید جدید ذرت کرج 705

هیبرید جدید ذرت کرج 705

این هیبرید پس از سال‌ها تلاش به نژادگران مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در زمستان سال 1391 رسماً با نام هیبرید سینگل‌کراس کرج 705 نامگذاری و معرفی شد.

هیبرید جدید در آزمایشات مزارع زارعین در سال 1391، با میانگین عملکرد 12.617تن در هکتار نسبت به هیبرید شاهد کرج 704معادل 1.429تن در هکتار(12.8درصد) برتری نشان داد. این هیبرید قابل توصیه در مناطق معتدل استان‌های: کرمانشاه، فارس، لرستان و اصفهان و در کشت دوم مناطق : شمال خوزستان و جیرفت و کهنوج می‌باشد. ‌

7051

برتری‌های این هیبرید جدیددر مقایسه با هیبرید قدیمی سینگل کراس کرج 704 بشرح زیر است:

ü       پر محصول‌تر

ü       رطوبت در زمان برداشت 3 – 2 درصد کمتر از هیبرید کرج 704 در نتیجه امکان برداشت زودتر

ü       دوام سبزینه ای (Stay Green) یعنی علیرغم خشک شدن غلاف بلال، هنوز برگ‌ها سبز و مواد غذایی به دانه ها می‌رساند.

طرحهای تحقیقی – ترویجی در مزارع کشاورزان سال 1391:کرمانشاه

7054

نتایج بذرهای توزیع شده بین زارعین استان  سال 1392: کرمانشاه

7056

دیدگاهتان را بنویسید