نقش روي در گیاه

نقش روي در گیاه

نقش اساسي روي در فعال سازي تعداد زيادي آنزيم گياهي مي‌باشد كه يا مستقيماً در ساختمان آنها شركت دارد و يا اينكه براي فعال سازي آنزيمها لازم است. روي درساختمان تعداد زيادي از آنزيمها نظير الكل دهيدروژناز، كربونيك آنهيدراز، روي – مس سوپر اكسيد، سيتوتاز و RNA پليمراز شركت داشته و در نقل و انتقالات زيست شيميايي سلول نقش مهمي را ايفا مي‌كند. در گياهان مبتلا به كمبود روي غلظت پروتئين كاهش يافته ولي غلظت آميدها و آمينواسيدها افزايش مي‌يابد. كاهش ساخت پروتئين به دليل كاهش اسيد ريبونوكلئيك  (RNA) است كه اين خود به علت كاهش غلظت روي از نوع RNA پليمراز مي‌باشد.

zink

zink 2

در گياهان مبتلا به كمبود روي غلظت تريپتوفان و جيبرلين كاهش مي‌يابد و نهايتاً باعث كاهش فعاليت هورمونهاي رشد نظير Indole acetic acid  (IAA)مي‌شود. كمبود اين عنصر در خاكهاي قليايي و با آهك فراوان و مقدار اندك مواد آلي شايع است. متاسفانه اكثر خاكهاي كشور از كمبود اين عنصر رنج مي‌برند.

علائم کمبود روی در ذرت :

بخاطر اینکه روی در گیاه تحرک کمی دارد . علائم کمبود ابتدا در برگ ها و اندامهای جوان ظاهر می گردد. این علائم در اندامهای مختلف ذرت متفاوت است .

در برگ ها این علائم از انتها و ته برگ شروع و به شکل نوارهای روشن بین رگبرگی به طرف لبه های برگ گسترش می یابد ، اما حاشیه برگ ها ، فواصل بین رگبرگی و نوک برگ ها سبز باقی می ماند. به علت کم شدن فاصله میان گره ها، گیاه کوتاه مانده و به برگ ها حالت پنبه ای می دهد.

کمبود روی می تواند موجب کچلی بلال و پر نشدن انتهای آن می گردد.

در گياهان مبتلا به كمبود روي غلظت تريپتوفان و جيبرلين كاهش مي‌يابد و نهايتاً باعث كاهش فعاليت هورمونهاي رشد نظير Indole acetic acid  (IAA)مي‌شود. كمبود اين عنصر در خاكهاي قليايي و با آهك فراوان و مقدار اندك مواد آلي شايع است. متاسفانه اكثر خاكهاي كشور از كمبود اين عنصر رنج مي‌برند.

 zinc rev

zink3

دیدگاهتان را بنویسید