مناطق مناسب کشت سورگوم در ایران

مناطق مناسب كشت سورگوم در ایران

سورگوم با شرايط آب و هوايي ايران بخصوص مناطق گرم و خشك و معتدل آن سازگاري خوبي دارد .در مناطق مرطوب با استفاده از ارقام مناسب و درمناطق سرد با رعايت تاريخ كاشت در اواخر بهار و اوايل تابستان کاشت آن امكان پذير است .آزمايشات نشان مي دهد سورگوم علوفه اي در اكثر مناطق ايران از قبيل كرج ، اراك ، ورامين ، شاهرود ، مشهد ، نيشابور ، بيرجند ، سيستان ، بلوچستان ، هرمزگان ، بوشهر ، كرمان ، يزد ، شيراز ، اصفهان ، خرم آباد ، كرمانشاه ، اروميه ، ميانه ، قزوين ، زنجان ، مغان ، گيلان ، گرگان ، ساري و مناطق مشابه با استفاده از ارقام و واريته هاي مناسب و رعايت تاريخ كاشت قابل كشت است .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید