معرفی سورگوم علوفه اي

سورگوم علوفه اي

سورگوم علوفه اي همانطور كه از اسم آن بر مي آيد براي مصرف علوفه مي باشد. سورگوم علوفه­ اي گياه يكساله با ارتفاع 4-5/1 متر كه اكثرا” داراي چند پنجه و برگ هاي بزرگ و پهن است. يك نوع از سورگوم علوفه اي كه داراي تعداد پنجه زياد، قطر ساقه باريك و همچنين برگ هاي باريك مي باشند، بنام سورگوم علفي ناميده مي شوند. سورگوم علوفه اي در شرايط مناسب در يك فصل زراعي بسته به ارقام و طول دوره رويش چند چين علوفه توليد مي كند. هر چه طول فصل زراعي كه درجه حرارت آن بيشتر از صفر گياهي سورگوم (12 درجه سانتيگراد) باشد تعداد چين برداري بيشتر خواهد بود و بطور كلي سورگوم علوفه اي در يك فصل زراعي 4-2 چين علوفه توليد مي كند. ارقام سورگوم علوفه اي با ظرفيت توليد بالا در شرايط آب و هوائي ايران در 3-2 چين 100 تا 150 تن در هكتار علوفه تر توليد مي كنند كه 25-20 درصد آن علوفه خشك است. كيفيت علوفه سورگوم نسبت به گياهان مشابه بالا بوده و ميزان پروتئين آن بطور كلي 18-9 درصد است.

forage sorghum

مزاياي توليد سورگوم علوفه اي

1-در يك فصل زراعي چند چين علوفه توليد مي كند و از ظرفيت توليد بالائي برخوردار است.

2- علوفه آن به طرق مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين هميشه به تأسيسات پرهزينه وابسته نيست.

3- در زمانهاي مختلف مي رسد. تعدادي از گياهان علوفه اي حجيم كه در اواخر تابستان يا اوائل پائيز جهت سيلو كردن برداشت مي گردد. بعلت محدوديت زماني موقع برداشت در بازار به زير قيمت به فروش مي رسد و اقتصادي بنظر نمي آيد و يا دست هايي در بازار علوفه وجود دارد كه با اطلاع از اين محدوديت زماني برداشت، توليد كنندگان اين قبيل علوفه را متضرر مي سازند. چون علوفه سورگوم در زمانهاي مختلف مي رسد (بطور كلي در ايران از اواسط بهار تا اواسط پاييز) علوفه آن به چهار طريقه (سيلوئي، علوفه تر، علوفه خشك و چراي مستقيم) قابل استفاده بوده و اين موضوع دست توليد كنندگان و مصرف كنندگان را باز مي گذارد. حتي اگر در اواخر فصل زراعي سورگوم، كه همزمان با برداشت ذرت علوفه اي مي باشد عواملي بخواهند بعلت محدوديت زماني برداشت اين محصولات، باعث پائين آمدن قيمت آنها بشوند. علوفه سورگوم را به جاي سيلويي مي توان به علوفه خشك تبديل كرده و در زمانهاي مناسب به قيمت واقعي به بازار عرضه نمود.

4-كيفيت سورگوم علوفه اي نسبت به تعدادي از گياهان مشابه بهتر است.

5- جهت توليد علوفه تر، علوفه خشك و چراي مستقيم با تراكم هاي مختلف و فواصل گوناگون قابل كشت است و غير از برداشت سيلوئي با ادوات سنتي و مكانيزه قابل كشت و برداشت است.

اسپید فید

دیدگاهتان را بنویسید