معرفی برنامه تلفن همراه جدیدی برای تشخیص بیماری ها در مزارع

برنامه کاربردی هوشمندی برای تلفن همراه توسط محققان ساخته شده است که با استفاده از هوش مصنوعی بیماریهای گیاهی را در مزارع با دقت بالا میتواند تشخیص دهد. این برنامه بدلیل تاثیری که بر گسترش پروژه کمک به میلیونها کشاورز خردهپا در افریقا داشتهاست، برنده جایزه 100.000 دلاری شدهاست. بیماری رگه های قهوهای ( brown streak ) کاساوا به سمت غرب افریقا در حال گسترش است. این بیماری همراه با بیماری موزائیک کاساوا، امنیت غذایی و درآمد بیش از 30میلیون نفر را در افریقا تهدید میکند. بیماریهای قارچی و باکتریایی مثل ویروس bunchy top موز و بلایت محصول سیب زمینی را در معرض خطر قرار داده است. کشاورزان اغلب قادر به تشخیص این بیماریها نیستند و محققان و مروجان نیز اطلاعات درست برای حمایت از آنها در دست ندارند. برای جلوگیری از گسترش این بیماریها، تیمی شامل محققان برنامه تحقیقاتی CGIAR بر روی بیماریهای ریشه و غده و موز ( RTB ( اپلیکیشن )برنامه کاربردی تلفن همراه) جدیدی توسعه داده اند که در مزارع بیماریها را بدقت تشخیص داده و از طریق SMS پیامهای هشدار به کشاورزان ارسال میکند.

Researchers who developed a new mobile application that uses artificial intelligence to accurately diagnose crop diseases in the field have won a $100,000 award to help expand their project to help millions of small-scale farmers across Africa.
Cassava brown streak disease is spreading westward across the African continent and, together with cassava mosaic disease, threatens the food and income security of more than 30 million farmers in East and Central Africa. Likewise, banana is threatened by fungal and bacterial diseases, including the devastating banana bunchy top virus, while late blight still plagues potato farmers.
Farmers often are unable to identify these diseases properly, while researchers, plant-health authorities and extension organizations lack the data to support them.
To stop the spread of these diseases, a team under the CGIAR Research Program on Roots, Tubers and Bananas (RTB) has developed a revolutionary app to accurately diagnose diseases in the field, which will be combined with SMS services to send alerts to thousands of rural farmers.
CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) is a global research partnership dedicated to reducing poverty, enhancing food and nutrition security, and improving natural resources and ecosystem services.

منابع:
https://phys.org/news/2017-10-mobile-app-crop-diseases-field.html
https://www.ars.usda.gov/natural-resources-and-sustainable-agricultural-systems/water-availability-and-watershed-management/docs/long-term-agroecosystem-research-ltar-network/

mounthly Bulten of Inn & Tec(Shahrivar 96)