مسمومیت منگنز

علایم کمبود منگنز ابتدا در مسن ­ترین برگ گیاه ظاهر می­ شود و به طرف برگ ­های جوان تر ادامه می ­یابد. علایم از یک واریته به واریته دیگر متفاوت هستند که شامل حالت ­های “کلروز توأم با نکروز کم”، “کلروز در حال تبدیل به نکروز” و در بعضی موارد ” قرمز شدن توأم با کلروز و نکروز” می ­باشند. این علایم ابتدا در نوک مسن­ ترین برگ گیاه ظاهر می­ شوند و در طول آن با شدت بیشتر در حاشیه برگ گسترش می­ یابند. در بعضی از واریته­ ها، لکه قهوه­ای متورم روی برگ ظاهر می­ شود در حالی که در سایر واریته ­ها لکه­ ای خاکستری ازبافت نکروزه در تمامی سطح برگ ظاهر می­ شود که معمولاً با کلروز و یا نکروز نوک برگ همراه است.

دیدگاهتان را بنویسید