مسمومیت بُر

مسمومیت بُر

در مراحل اولیه رشد، علایم مسمومیت بُر از علایم مسمومیت فسفر غیر قابل تشخیص است. به تدریج کلروز مربوط به مسمومیت بُر زردی کمتری از خود نشان می­دهد. نقاط کلروز و نکروز نوک مسن­ترین برگ درهر دو مسمومیت بُر و فسفر شبیه همدیگر هستند ولی در مورد مسمومیت بُر نقاط کلروز ظاهر خشک شده دارند و نکروز نوک برگ به صورت نوار خیلی باریک در حاشیه برگ ادامه می­ یابد. در حالی که این علایم به شدت افزایش می­ یابند، نقاط کلروز پراکنده­ ای نیز در حاشیه و در سطح برگ ظاهر می­شوند. بلافاصله ما بین نقاط کلروز، قسمت­های نکروزه تشکیل می­شوند و در نهایت قسمت اعظم برگ به همدیگر پیوسته و ظاهر خشک و مرده پدید می­ آید. گندم نسبت به مسمومیت بُر مقاوم­تر از جو می­باشد. گاهی نیز ممکن است نتوان علائم مسمومیت بُر را از آلودگی­های قارچی تشخیص داد.

boron2

دیدگاهتان را بنویسید