لكه قهوه اي معمولي جو

كه قهوه­اي معمولي جو (Spot blotch)

نام علمي شكل جنسي قارچ عامل بيماري، Cochliobolus sativus است كه از قارچ­هاي آسكوميست است. شكل غير­جنسي آن كه در مزرعه قابل ديدن و از قارچ ­هاي ناقص است به­ نام Bipolaris sorokiniana (مترادف Helminthosporium sativum يا H. sorokinianum) خوانده مي­شود.

علامت­ هاي بيماري

علامت­هاي بيماري به­صورت ظهور لكه­ هاي­ قهوه ­اي با هاله­ ي زرد­رنگ روي برگ­ها و غلاف برگ در تمام مراحل رشدي گياه است. اندازه لكه­ ها 25-2 × 5-1 ميلي­ متراست. در شرايط محيطي مساعد لكه­ ها بزرگ­تر شده و با پيوستن آن­ها به هم ممكن است قسمت­هاي بزرگي از سطح برگ را فرا بگيرند. در اثر اسپورزايي قارچ پوشش زيتوني رنگي روي لكه­ هاي قديمي به­وجود مي­آيد.

تعيين واكنش ارقام و لاين­هاي جو به بيماري لكه قهوه­اي معمولي نيز همانند بيماري لكه قهوه­اي نواري جو با روش ياد شده صورت مي­گيرد.

brown1

مزرعه ­ي جو آلوده به بيماري لكه قهوه اي­ معمولي

عكس برگرفته از  Murray et al., 1998

brown1 1

علامت­هاي بيماري لكه قهوه­اي­معمولي روي برگ جو

دیدگاهتان را بنویسید