لكه قهوه ­اي توري جو

لكه قهوه ­اي توري جو (Net blotch)

نام علمي شكل جنسي قارچ عامل بيماري، Pyrenophora teresاست كه از قارچ­ هاي آسكوميست است. شكل غير­جنسي آن كه از قارچ ­هاي ناقص است و در مزرعه قابل ديدن است به­ نام Drechslera teres (مترادف (Helminthosporium teres خوانده مي­شود.

علامت­ هاي بيماري

علامت­ هاي در ابتدا به­ صورت لكه يا خطوط كوچك روي برگ­ ها و غلاف برگ ظاهر مي­شود كه پس از مدت كوتاهي لكه­ ها ياخطوط بزرگ شده و به صورت لكه ­هاي كشيده­ ي طولي به رنگ قهوه ­اي و مشبك تور­ مانند در­ مي ­آيند. نواحي آلوده شده به رنگ­ قهوه اي و حاشيه­ ي آن­ها زرد رنگ مي­ شود. برگ ­هاي خيلي آلوده كم ­كم خشك مي­ شوند.

تعيين واكنش ارقام و لاين­ هاي جو به بيماري لكه قهوه ­اي توري جو نيز همانند لكه قهوه­ اي نواري جو با روش گفته شده صورت مي­ گيرد.

brown2

مزرعه ­ي جو آلوده به بيماري لكه قهوه ­اي توري

(عكس برگرفته از Murray et al., 1998 )

brown2 2

علامت­ هاي بيماري لكه قهوه ­اي توري روي برگ جو

(عكس برگرفته از Murray et al., 1998 )

دیدگاهتان را بنویسید