سیلوی تریتیکاله

تریتیکاله از جمله محصولاتی است که می توان آن را با سیلو کردن در زمان های مورد نیاز مصرف نمود. میزان پروتئین مواد سیلو شده در زمان سیلو کردن بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل اگر فرایند سیلو کردن به درستی انجام نگیرد اولین ماده ای که تجزیه شده و از دسترس خارج می گردد پروتئین خواهد بود میزان رطوبت ترتییکاله به هنگام سیلو کردن حدوداً 60 الی 70 درصد بوده و در صورتی که میزان رطوبت بیشتر از این مقدار باشد قرار دادن آن در معرض آفتاب و کاهش رطوبت مفید واقع شده و سیلو نمودن تریتیکاله با اطمینان بیشتر صورت می گیرد. افزایش اسیدهای معدنی رقیق نظیر اسید سولفوریک، اسید کلریدریک به توده تر علوفه و یا افزودن ملاس رقیق شده و در آب و یا دیگر مواد قندی به سیلو کیفیت علوفه ترتیکاله را افزایش می دهد. البته باید توجه داشت که زمان سیلو کردن تریتیکاله اگر در آغاز مرحله سنبله رفتن باشد بهترین کیفیت علوفه از نظر خوش بی بودن بوته ها می باشد ولی معمولا اواخر مرحله شیری شدن دانه ها زمان مناسب برای سیلوی تریتیکاله است. علوفه تریتیکاله باید در اندازه های دو تا چهار سانتی متر خرد و قطعه قطعه گردند.

برای کاهش رطوبت جهت تهیه مواد سیلویی خوب توصیه می گردد . که عمل کوبیدن گیاه همراه با کاه گندم یا علوفه خشک صورت گیرد . کاه گندم باید به خوبی (بصورت پودر) خرد گردد. پر نمودن سیلو از مخلوط یکنواخت کاه و غله بوده و سایر عملیات مشابه سیلو نمودن ذرت است. مواد سیلویی بعد از سه هفته قابل استفاده می باشد.

باید یادآوری گردد که درجه حرارت در مرحله سیلو کردن به سختی قابل کنترل می باشد. به همین دلیل عمل کوبیدن بوسیله بلدوزر می بایست به خوبی صورت پذیرد و سیلو باید در مدت زمان کوتاهی پر و بوسیله پلاستیک کاملاً پوشیده و اجسام سنگین را بر روی آن قرار داد.

در آزمایشات مختلف مشخص شده که کمیت و کیفیت علوفه تریتیکاله مطلوب بوده و استفاده از آن جهت تعلیف دام ها در مقایسه با سایر غلات اقتصادی به نظر می رسد در بین غلات ریز دانه قابلیت هضم برگ ها در تریتیکاله و یولاف حداکثر و در گندم و چاو دار حداقل می باشد عملکرد علوفه خشک و سبز تریتیکاله نسبت به گندم جو ، یولاف و چاودار بیشتر است . به طوری که می توان آنرا در مرحله خمیری برداشت و با توجه به عملکرد قابل قبول و کیفیت مطلوب علوفه سبز از آن جهت سیلو استفاده نمود. نتایج بررسی ها در مناطقی از آمریکا مشخص ساخته که تریتیکاله از لحظ میزان علوفه خشک، سبز و دانه قابل مقایسه با جو می باشد همچنین آزمایشات صورت گرفته در مناطق شمالی سوریه نشان می دهد که برخی از لاین های تریتیکاله نسبت به جو در کشت دو منظوره علوفه سبز و دانه بیشتر تولید می نمایند. از طرفی مشخص شده است که تریتیکاله از نظر خوش خوراکی برتر یا حداقل برابر با جو می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید