سياهك آشكار جو

سياهك آشكار جو ( توضیحات در ارتباط با بیماری در بخش بیماری­های گندم آورده شده است)

 siahak Ashkar

سنبله­هاي جو مبتلا به سياهك آشكار (دو سنبله­ي سمت چپ تصوير سالم هستند)

(عكس برگرفته از Rasmusson, 1985 )

 

دیدگاهتان را بنویسید