ربات جدیدی برای تسریع در جمع آوری داده ها، تجزیه، تحلیل وضعیت محصولات کشاورزی

یک ربات سبک وزن و کم هزینه در نحوه جمع آوری داده ها و انجام کنترل میدانی توسط محققان،شرکتهای بذر و کشاورزان میتواند تحول ایجاد کند.

ربات فنوتیپ TerraSenita توسط تیمی از محققان دانشگاه ایلینویز ساخته شده و در نمایشگاه فناوری اجلاس نوآوریهای انرژی 2012 در مریلند به نمایش گذارده خواهد شد. این ربات بطور خودکار بین ردیفهای مزرعه حرکت کرده و اندازه گیریهای موردنیاز را از هر گیاه بطور مجزا با استفاده از سنسورهای مختلف و دوربینها انجام و داده ها را در زمان واقعی (real time )به تلفن همراه یا لپتاپ منتقل میکند. اپراتور ربات میتواند به کمک اپلیکیشن و تبلتی که همراه ربات است با استفاده از واقعیت مجازی و GPS آن را هدایت کند. بنا به گفته محققان، آنها در حال توسعه الگوریتم یادگیری ماشین یا learning-machine برای ربات Terra Senita  هستند تا بتوانند به آن تشخیص و شناسایی بیمارهای شایع گیاهی و اندازه گیریهای صفات مختلف گیاهی را آموزش دهند. این رباتها نحوه جمع آوری و استفاده از داده های میدانی را بطور اساسی تغییر خواهند داد.

A new lightweight, low-cost agricultural robot could transform data collection and field scouting for agronomists, seed companies and farmers. The TerraSentia crop phenotyping robot, developed by a team of scientists at the University of Illinois, will be featured at the 2018 Energy Innovation Summit Technology Showcase in National Harbor, Maryland, on March 14. Traveling autonomously between crop rows, the robot measures the traits of individual plants using a variety of sensors, including cameras, transmitting the data in real time to the operator’s phone or laptop computer. A custom app and tablet computer that come with the robot enable the operator to steer the robot using virtual reality and GPS. TerraSentia is customizable and teachable, according to the researchers, who currently are developing machine-learning algorithms to “teach” the robot to detect and identify common diseases, and to measure a growing variety of traits, such as plant and corn ear height, leaf area index and biomass.

منابع: https://phys.org/news/2018-03-ag-robot-analyses-crops.html

https://news.illinois.edu/view/6367/623377