جو رقم نيمروز

جو نیمروز جزو جو­های دو رديفه بوده که دارای وزن دانه­ ی زياد، نسبتا پابلند، بسيار مقاوم به كم ­آبي، متحمل به شوري، تحمل نسبي به بيماري لكه برگي ناشي از قارچ هلمينتسپوريوم و نيمه­ حساس به سفيدك سطحي (پودري) است. جو نیمروز دارای نياز كودي كم، بسيار زودرس و تاريخ كاشت بهينه آن در مناطق معتدل اوايل آبان­ماه تا اواخر آذر­ماه و در مناطق گرم و خشك از نيمه آبان­ماه تا اواخر دي­ماه بوده ولي قابل كشت در تاريخ هاي تاخيري تا بسيار تاخيري نيز مي باشد. جو نیمروز هم به صورت آبی و هم به صورت دیم قابل کاشت است. جو نیمروز به ریزش دانه حساس و به خوابيدگي بوته نیمه­ حساس است. در بیش­تر مناطق گرم تا معتدل و در بیش­تر سال­ ها، اگر جو نیمروز به موقع کاشته شود تا بتواند از بارش­های اول فصل استفاده کند، در خاک­ های کلاس یک و دو حتي با یک نوبت آبیاری دارای محصول قابل برداشت اقتصادي است. در خاک­ های حاصل­خیز و در شرایط زراعی مطلوب، جو نیمروز با چهار نوبت آبیاری در مناطق گرم ­و­ خشک دارای توانایی توليد 5 تن در هکتار و در مناطق معتدل توانایی تولید 6 تن در هکتار را دارد. امتیاز منحصر به فرد جو نیمروز نسبت به رقم ­های دیگر جو، نیاز آبی بسیار کم و مقاومت بسیار زیاد آن نسبت به خشکی و کم ­آبی است. عکس العمل این رقم نسبت به زنگ زرد جو در شرایط محیطی مساعد برای بروز بیماری، نیمه حساس تا حساس می­ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید