جو رقم نصرت

این رقم حاصل تلاقی رقم کارون (پایه مادری) و کویر (پایه پدری) که از ارقام تجاری مورد کشت بوده ­اند، می باشد. جو نصرت از سازگاری وسیع و پایداری عملکرد دانه قابل توجهی برخوردار است.

بعضی از ویژگی­ های گیاهی و زراعی جو رقم نصرت:

تيپ رشد

زمستانه

ميانگين ارتفاع بوته

80 سانتي­متر

تاريخ رسيدن

متوسط­رس

ميانگين وزن هزار دانه

38 گرم

رنگ دانه

روشن

مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

مقاومت به ريزش

مقاوم

واكنش به بیماری­ها

نيمه­ حساس به سفيدك پودري و نيمه­ مقاوم به لكه برگي­هاي قارچی

واكنش به تنش­ هاي محيطي

مقاوم در شرايط پوشش زمين توسط برف و نيمه­ مقاوم در شرايط بدون پوشش با برف

دیدگاهتان را بنویسید