جو رقم بهمن

این رقم در سال 1387 توسط مؤسسه­ ي تحقيقات اصلاح و تهيه­ ي نهال و بذر معرفي گرديد و علاوه بر سازگاري و عملكرد بالا در منطقه سرد كشور، واجد خصوصيات مطلوبي نظير مقاومت به سرما و متحمل بودن به خشكي است. رقم بهمن با دارا بودن مقاومت مناسب به خوابیدگی بوته برای کشت در مناطق بادخیز توصیه می­ شود.

بعضی از ویژگی­ های گیاهی و زراعی جو رقم بهمن:

تيپ رشد

زمستانه

ميانگين ارتفاع بوته

80 سانتي­متر

تاريخ رسيدن

متوسط­رس

ميانگين وزن هزار دانه

38 گرم

رنگ دانه

روشن

مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

مقاومت به ريزش

مقاوم

واكنش به بیماری ­ها

نيمه­ حساس به سفيدك پودري و نيمه­ مقاوم به لكه برگي­ هاي قارچی

واكنش به تنش ­هاي محيطي

مقاوم در شرايط پوشش زمين توسط برف و نيمه ­مقاوم در شرايط بدون پوشش با برف

bahman

دیدگاهتان را بنویسید