تولید پنجه و سنبله کافی

آیا گیاه پنجه و سنبله‌ کافی تولید می‎‌نماید؟

 • چند بوته را در مراحل مختلف پنجه‌زنی از خاک بیرون بکشید. چند برگ در ساقه‌ی اصلی آن وجود دارد؟ و چند پنجه؟ اگر ساقه‌ی اصلی بطور متوسط دارای 3.5 برگ است و پنجه‌ای ندارد. این زراعت ضعیف است. اگربوته‌ی شما دارای سه  پنجه است، زراعت خوبی است. آیا یادداشت‌های شما در مزرعه نشان دهنده افزایش تعداد پنجه است؟ تعداد پنجه بازار تعداد برگهای شاخه اصلی، نشان دهنده‌ی نرمال یا غیر نرمال بودن پنجه زنی است
 • وقتی برگ پرچم ظاهر شد تعداد سنبله‌ها را چک کنید. آیا تعداد 400سنبله در متر مربع برای رسیدن به عملکرد4 تن در هکتار وجود دارد؟

میزان پوشش زمین توسط 3 محصول به ترتیب از چپ به راست، 25%، 45% و 90% تخمین زده می­شود.    

 تولید پنجه

چه کنیم تا پنجه و سنبله بیشتری داشته باشیم

  • بذر را در حداقل عمق ممکن کشت نمائید.
  • میزان بذر توصیه شده در واحد سطح را رعایت کنید.
  •  ازت و سایر کودهای توصیه شده جهت ایجاد پنجه مصرف شوند تا پنجه‌ها برای تولید سنبله توانایی کافی داشته باشند. بهتر است کود ازت در دفعات متعدد   مصرف گردد.
  • اگر آب آبیاری محدود است حداقل در مرحله رشد ریشه تاجی (Crown root) یعنی حدود21 تا 30 روز پس از کشت (در مناطق گرم) آبیاری انجام گیرد.
  • حتی‌المقدور در مراحلی که گیاه در مرحلهScore=1 است آبیاری انجام شود.
  • ایستابی را در مزرعه کاهش دهید.
  •  جمعیت آفات و بیماری­ها تحت کنترل قرار گیرد.
  •  از ارقامی استفاده گردد که به سرعت به خوشه نروند

دیدگاهتان را بنویسید