توصيه­ هاي فني در انتخاب رقم­ های گندم وجو

توصيه­ هاي فني در انتخاب رقم­ های گندم وجو:

در انتخاب رقم ­های گندم و جو براي كاشت در هر منطقه لازم است به تنش­هاي زنده و غير­زنده توجه شود.

–         تنش­هاي محيطي مهم غير­زنده موجود در استان فارس عبارتند از: تنش خشكي، تنش گرمايي، تنش شوري و تنش سرما. از كاشت رقم­هایی كه نسبت به تنش­هاي محيطي موجود در يك منطقه حساس هستند، خودداری شود. برای نمونه رقم­های دير­رس در مناطق گرم­ و خشك نمی­ توانند از تنش خشكي و گرمايي آخر فصل فرار کنند.

–         تنش­ هاي محيطي مهم زنده عبارتند از: بيماري­ هاي گياهي زنگ زرد، زنگ ساقه، زنگ قهوه­ ا ي و سپتوريوز. برخي از رقم­ های گندم رايج در منطقه نسبت به بعضي از بيماري­هاي مهم مانند زنگ زرد حساس هستند. نخست تلاش شود نسبت به كشت ارقام حساس در مناطقي كه شرايط مساعد براي همه­ گیری بيماري وجود دارد پرهیز شود. دوم با دیدن اولين نشانه­ های بيماري، اطلاع از شرايط جوي و بررسي روند پيشرفت بيماري با نظر كارشناس حفظ نباتات نسبت به سم­پاشي با قارچ­ کش­ های مؤثر بر­عليه بيماري اقدام شود.

–         از كاشت رقم ­های حساس به خوابيدگي بوته در مناطق باد­خيز و تحت شرايط آبياري باراني خودداري شود. به دوره­ی رسيدگي رقم­ ها توجه شود و از دیر­ كاشت رقم­های دير­رس خودداری شود.

–         از كاشت رقم­های گندم دوروم در مناطقي كه خطر سرمازدگي وجود دارد، خودداري شود.

–         در زمین­های كم ­آب، شور و داراي حاصل­خيزي كم به­تر است رقم­های جو متحمل به خشكي كاشته شود.

–         از تنوع و پهنه ­بندی ارقام در مناطق مختلف استفاده مناسب گردد و به توصیه­ های زراعی مانند رعایت تاریخ کاشت مناسب، کوددهی، تراکم بذری و آبیاری بهینه توجه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید