تلفیق داده ها و فناوری برای افزایش پایداری در کشاورزی

در نتیجه مصرف زیاد آب در کشاورزی، آب های جاری بسیاری از مناطق کالیفرنیا خشک و آبخوان ها تخلیه شده اند که نشست های چند فوتی جاده ها و ساختمان ها
از پیامدهای آن است. دیوید ایبرت، استاد بخش مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه پوردو با جمع اوری داده های کشاورزی در تلاش برای یافتن راه حل برای این مشكل است. محققان سعی می کنند با استفاده از این داده ها نرم افزاری توسعه دهند که توضیح روابط پیچیده موجود بین کشاورزی و کمبود منابع را تسهیل کند. این نرم افزار بر روی دسكتاپ ها و تلفن های همراه هوشمند خود برای تصمیم گیری درباره راه حل های طولانی مدت برای مشكلات کمبود آب در کشاورزی توسط کشاورزان قابل استفاده خواهد بود. این فناوری سیستم تصمیم گیری مشترک انسان-کامپیوتر نامیده شده است. محققان می گویند هدف آنها از توسعه این سیستم کمک به کشاورزان در دریافت اطلاعات کاربردی برای بهبود شیوه های خود در جهت پایداری اقتصادی و محیط زیست است و تلاش آنها برای قابل استفاده کردن داده های بسیار زیاد موجود در تصمیم گیری های بهتر است.

https://phys.org/news/2017-07-combining-technology-agriculture-sustainable.html

Due to the large usage of water in agriculture, many California communities no longer have running water, and collapsing aquifers have caused roads and buildings to sink several feet. Purdue University electrical and computer engineering professor David Ebert is using data collected from agricultural sites to respond to these problems.
With this data, researchers are working to create a software that would simplify the complex relationships between agriculture and resource scarcity. This software will be on a desktop or mobile device for in-field use and would make it easier for farmers to make decisions that foster long term solutions to problems of water scarcity in agriculture; it is called a human-computer collaborative decision-making system.
“We’re trying to help growers get usable information to improve their practices for both economic and ecological sustainability,” Ebert says. “We’re trying to take a sea of data and turn it into decisions that people have to make so they can make better, more effective decisions.”

دیدگاهتان را بنویسید