تغذیه ذرت

کلیات

فنون تشخیص در اختلالات تغذیه ای روش هایی جهت شناسایی کمبود های غذایی ، سمی یا نامتعادل بودن آنها در

بیشتر بخوانید

نیتروژن

نیتروژن گلوگاه رشد گياه است كه براي رشد و توليد ضروري مي‌باشد جذب عمده نیتروژن به صورت يون NO3–و گاهي

بیشتر بخوانید

پتاسیم

مصرف پتاسیم بر اساس آزمون خاک تعیین می گردد. پتاسيم همانند نیتروژن و فسفر يكي از عناصر غذائي اصلي گياه به شمار مي‌آيد. مقدار

بیشتر بخوانید

آهن در گیاه

جذب عمده آهن به صورت دو ظرفيتي مي‌باشد. آهن عنصري غير پوياست بنابراين كمبود آنرا در برگهاي جوان مشاهده مي‌كنيم.

بیشتر بخوانید