تريتيكاله رقم جوانيلو

اين رقم با منشا مواد دريافتي مرکز تحقیقات بین­المللی گندم و ذرت (CIMMYT) در سال 1368 براي كشت در مناطق معتدل و سرد كشور معرفي گرديد. رقم جوانيلو پابلند بوده و براي توليد علوفه سبز و سيلو نيز مناسب است. ارقام تريتيكاله نسبت به شوري بسيار متحمل هستند.

تيپ رشد

بهاره

ميانگين ارتفاع بوته

110 سانتي­متر

تاريخ رسيدن

متوسط­رس

ميانگين وزن هزار دانه

40 گرم

رنگ دانه

زرد تيره

مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

مقاومت به ريزش

متحمل

واكنش به بیماری­ها

مقاوم به زنگ زرد و قهوه­اي

واكنش به تنش­هاي محيطي

متحمل به شوري و خشكي

دیدگاهتان را بنویسید