تاریخ مناسب کاشت گندم

تاریخ مناسب کاشت در هر منطقه با توجه به آب و هوا و وجود آب آبیاری مشخص می‌شود. البته نوع رقم نیز با توجه به زمان بیماری­های رایج، مهم است. با توجه به عوامل محدود کننده منطقه، بهترین زمان کاشت زمانی است که بیشترین عملکرد حاصل گردد. این تاریخ باید با بهترین زمان برایAnthesisتعیین گردد. وقتی تاریخ کاشت معین شد تأخیر در کشت موجب افت محصول می‌گردد، این افت در مناطق گرم جدی‌تر است.

مناسب‌ترین رقم برای کشت رقمی است که در مراحل مختلف رشد با توجه به آب و هوای منطقه، در شرایط مناسب باشد. وقتی رقمی را در نظر می‌گیرید جهت تاریخ کاشت آن باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

    از سرما زدگی خوشه(Z5.1) که در اثر کاشت زود حاصل می‌شود پرهیز نمائید.

    در مراحل Anthesis و Filling درجه حرارت بالا نباشد. در این دوران به تابش خورشید نیاز زیادی می‌باشد.

    از زمان طویل شدن ساقه و Anthesis تا زمان Filling، آب کافی در اختیار باشد.

    از کاشت ارقامی که زود به خوشه می­روند(پیش از آن که پنجه‌ کافی تولید نمایند) امتناع ورزید، مگر اینکه فصل کوتاهی برای کشت در اختیار داشته باشید. نه تنها به تاریخ کاشت گندم بلکه به تاریخ کاشت سایر زراعت­ هایی که در تناوب با گندم قرار دارند توجه کافی مبذول دارید.

دیدگاهتان را بنویسید