برگ­ های سبز

برگ­ های سبز بعد از خوشه رفتن

 • پر شدن دانه بوسیله کربوهیدرات از دو منبع فتوسنتز از برگ­های سبز و ذخیره ساقه حاصل می‌شود.
 •  اگر تنها به ذخیره گیاه اکتفا شود محصول دانه کمتر از یک تن در هکتار خواهد بود.
 •  پس برای محصول موفق لازم است در مرحله پر کردن دانه برگ­ های سبز در ساقه‌های متفاوت وجود داشته باشند.
 • دانه‌های در حال رشد نیاز به ازت و کربوهیدرات ­ها دارند.
 •  پس از مرحله گرده افشانی، گیاه مقدار کمی ازت می‎تواند از خاک جذب کند.
 • بنابراین برای توسعه دانه‌ها که پس از گرده افشانی صورت می‌پذیرد به ناچار می‌بایست از ازت ذخیره شده در گیاه استفاده گردد.
 •  ذخایر مهم برگ ­های سبز هستند.
 •  دلیل عمده زرد شدن برگ­ ها این است که ازت آن­ها برای ساخت دانه‌ها به بالا منتقل می‌گردند.
 •  هرچه ازت ذخیره شده کمتر باشد برگ­ها سریع­تر می‌میرند.
 •  میزان ذخیره ازت در گیاه بستگی به میزان ازت موجود در خاک قبل از Anthesis خواهد داشت.
 •  در مرحله توسعه دانه هر چه برگ­ های سبز بیشتری روی ساقه داشته باشیم محصول بیشتری خواهیم داشت.
 •   بیماری­ هایی که کاهش سبزینگی برگ را به دنبال داشته باشند. سریعاً کاهش محصول را در پی خواهند داشت.

تأثیر وجود تعداد برگ سبز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم

آیا گیاه برگ کافی پس از مرحله Heading دارد؟

  متوسط تعداد برگ ­های موجود روی ساقه‌ها را مشخص کنید. این اعداد را با جدول فوق چک کنید عملکرد شما مشخص خواهد شد.

مثلا اگر در مرحلهMid Flowering متوسط تعداد برگ در ساقه 3 باشد محصول شما 6 تن در هکتار خواهد بود. اگر در همین مرحله یک برگ وجود داشته باشد محصول خیلی کمتر خواهد بود (حدود2تن در هکتار)

این ضعف می‌تواند به دلایل زیر باشد:

 •  محدودیت ازت
 •  شرایط نامناسب خاک
 •  بیماری­ ها
 •  آب (کمبود یا زیادی آب)

آیا برگ ­های بالایی سبزینه خود را از دست داده‌اند؟

-اگر بله آیا این امر به دلیل بیماری رخ داده؟یاضعف تغذیه؟

-معین کنید که برگ ­ها بیمار هستند یا خیر. تأثیر مشاهدات را با جدول فوق مطابقت کنید. ارقام نشان خواهند داد که بیماری­ها چقدر سریع می ­توانند افت محصول را موجب گردند.

دلایل مرگ برگ پس از Heading

 •  ضعف مواد غذایی در خاک. ازت در مرحله گره اول(Z.3.0) یا دیرتر تأمین نشده است.
 •  گیاه در معرض کمبود آب و یا ایستابی بوده است.
 •  بیماری­ ها، پوسیدگی ریشه و یا آفات، موجب مرگ برگ شده‌اند.

راهکارهای حصول اطمینان از داشتن برگ سبز کافی در گیاه

 • ازت خاک را تأمین کنید. اگر به دلیل سبکی خاک شستشوی ازت موجب این کمبود شده پخش ازت را بین مرحله کاشت تا تشکیل گره اول تقسیط کنید.
 • آبیاری در مقادیر و زمان‌های توصیه شده انجام گیرد.
 • آفات و بیماری­ها را کنترل نموده و در کشت بعد، از ارقام مقاوم استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید