برداشت ذرت

زمان برداشت بستگی به نوع هیبرید مورد استفاده؛ تاریخ کاشت و نوع اقلیم در هر منطقه در هر منطقه دارد.

اگر کلیه موارد رعایت گردد، می توان محصولی با کمیت و کیفیت مناسب برداشت نمود. هنگامی که اندام های ذرت از لحاظ فیزیولوژیکی به رشد کامل رسید و رطوبت اندام ها به حد کافی کاهش یافت، می توان نسبت به برداشت ذرت اقدام نمود.

از این مرحله به بعد برگها به تدریج زرد شده و غلاف های روی میوه شروع به خشک شدن می نمایند . بطوریکه معمول 8-7 هفته بعد از گل کردن بوته ها برداشت می تواند انجام شد.

برداشت زود و به موقع ذرت دارای فواید زیر است:

1-   چون ساقه ها کاملا خشک نیستند ، به علت جود رطوبت و نرم بودن ساقه ها برداشت به سهولت انجام می شود.

2-   استهلاک وسایل برداشت ، به خصوص ماشین های برداشت ذرت، کمتر بوده و برداشت سریعتر صورت می گیرد.

3-   زمین تحت کشت ذرت ، به زودی آزاد شده و می توان در زمان مناسب گیاه بعدی را که در تناوب قرار دارد کش نمود . ( مانند گندم , جو )

4-   ورس ( خوابیدگی ) کمتر ایجاد شده و میزان تلفات پایین تر است .

5-   پرندگان ، به خصوص کلاغ ها ، کمتر به محصول خسارت وارد می کنند.

ذرت معمولا هنگامی بالاترین بازده را دارد که درصد رطوبت آن بین 20 الی 30 باشد .

چنانچه رطوبت آن بیشتر باشد ( 35% ) محصول بدست آمده دارای دانه شکسته و قطعات کوچک دانه ( نرم شده ) خواهد بود . ضمناً هزینه خشک کردن دانه تا حدی که بتوان آن را انبار کرد سود حاصله را کا هش میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید