برداشت تریتیکاله

تناوب زراعی :

معمولا تریتیکاله  را در تناوب می توان همانند گندم قرار داد . و در تناوب با محصولاتی نظیر کلزا ، حبوبات ، چغندر قند و محصولات وجینی می تواند قرار گیرد ضمن اینکه درمورد اراضی دیم تناوب با محصولاتی مانند نخود و علوفه های خانواده های لگومینوز یکساله نظیر ماشک و خلر مناسب می باشد . 

 

دیدگاهتان را بنویسید