انتشار چشم انداز ده ساله کشاورزی2026-2017توسط فائو و OECD

چشم انداز ده ساله کشاورزی توسط فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی( OECD ) منتشر شد. بر اساس این کتاب، پیش بینی می شود قیمت جهانی محصولات غذایی در طی دهه آینده در مقایسه با اوج قیمت ها در گذشته در سطح پایین تری باقی بماند و علت آن، انتظار
کاهش سریع رشد تقاضا در برخی از اقتصادهای نوظهور و تاثیر منفی سیاست های مربوط به سوخت های زیستی بر بازارها است. طبق آمار منتشر شده در این کتاب، اضافه شدن تکمیلی 230 میلیون تن به ذخیره جهانی غلات در طی دهه اخیر همراه با فراوانی ذخیره سایر محصولات به پایین آمدن قیمت ها کمک کرده اند، بطوریکه قیمت ها تقریبا به سطح سال های قبل از بحران 2007-2008 نزدیک شده اند.
طبق برآوردهای انجام شده، انتظار می رود سرانه تقاضا برای مواد غذایی عمده به جز در کشورهای کمتر توسعه یافته بدون تغییر باقی بماند. در طی دوره در نظر گرفته شده در این کتاب، انتظار می رود، کالری های اضافی و پروتئین مصرف کنندگان عمدتا از روغن های گیاهی، شکر و محصولات لبنی تامین خواهند شد. پیش بینی میشود رشد تقاضا برای گوشت کاهش یابد. علت آن پیش بینی عدم اضافه شده منابع جدید برای تقاضا برای این محصول در چین است.

خبر: /http://www.fao.org/news/story/en/item/980133/icode

Global food commodity prices are projected to remain low over the next decade compared to previous peaks, as demand growth in a number of emerging economies is expected to slow down and biofuel policies have a diminished impact on markets, according to the latest 10-year agricultural outlook published today by the OECD and FAO. The OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 says that the completed replenishment of cereal stocks by 230 million metric tonnes over the past decade, combined with abundant stocks of most other commodities, should also help limit growth in world prices, which are now almost back to their levels before the 2007-08 food price crisis
The report foresees per capita demand for food staples remaining flat, except in least developed countries. Additional calories and protein consumption over the outlook period are expected to come mainly from vegetable oil, sugar and dairy products. Growth in demand for meat is projected to slow, with no new sources of demand projected to maintain the momentum previously generated by China

دیدگاهتان را بنویسید