اقلیم معتدل

جو رقم زهک

هسته اوليه این رقم جو از بذور آزمايشات بين المللي، دريافتي از سيميت می باشد. جوزهك سازگاري مناسب با اقليم

بیشتر بخوانید