افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی و حبوبات در قزاقستان

سمیناری تحت عنوان”حبوبات و دانه های روغنی:چشم انداز توسعه”در 4 اوت 2017(13 مرداد 96) در نمایشگاه expo2017 در آستانه قزاقستان توسط فائو برگزارگردید. سطح زیرکشت دانه های روغنی و حبوبات در این کشور رو به افزایش است که از چند جنبه اهمیت دارد. کشاورزی در قزاقستان، اساس اقتصاد روستایی بوده و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و پایداری اقتصادی سیستم ملی غذا دارد. کشاورزی یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی، رشد پایدار، معیشت روستایی و تغذیه کل جمعیت این کشور است. رستم کورمانف، معاون وزیر کشاورزی قزاقستان در خوشامدگویی به شرکت کنندگان در این سمینار گفت، تنوع بخشیدن به تولیدات کشاورزی و تداوم عرضه محصولات زراعی با ارزش غذایی بالا در بازارهای جهانی در چارچوب برنامه دولتی قزاقستان برای توسعه کشاورزی در سالهای2017-2021 قرار داده شده است. در طی 5 سال گذشته، سطح زیرکشت حبوبات در قزاقستان افزایش قابل توجهی داشته است بطوریکه در سال 2017 به 381000 هزار هکتار رسیده است. سطحزیرکشت دانه های روغنی نیز به  4/ 2 میلیون هکتار رسیده است. سطح زیرکشت عدس حدود 300000 هکتار است که 8 / 2 برابر بیشتر از سال قبل بوده و قزاقستان از این نظر در مقام پنجم جهانی قرار گرفته است.

/http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1027969

Farmers in Kazakhstan have been increasing the land area devoted to growing oilseed and pulse crops – and it makes good sense from several viewpoints. An FAO-organized seminar on “Pulses and oilseeds: prospects for development” was held here today, one of many forward-looking events on offer this year at Astana EXPO2017.
As the backbone of the rural economy, agriculture in Kazakhstan plays an important role in ensuring food security and economic sustainability of the national food system. It is one of the main factors in the country’s economic and social development, ensuring sustainable growth, rural livelihoods, and nourishment for the entire population.
“In Kazakhstan, diversification of agricultural production and continuing introduction of high-value nutritious crops demanded on world markets falls within the framework of the state programme of agriculture development for 2017-2021,” said Rustem Kurmanov, Vice Minister of Agriculture of Kazakhstan as he welcomed seminar participants.