اثر منفی بالا بودن مصرف آفت کش ها در مزارع کلزا بر روی جمعیت گرده افشان ها

download-4

محققان ثابت کرده اند که میزان بالای مصرف آفت کش ها در مزارع کلزا بر روی جمعیت بومی زنبورهای وحشی که از گل های زردرنگ آنها تغذیه می کنند، اثرگذاشته و جمعیت آنها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. بنا به نتایج بدست آمده از یک مطالعه جدید، محصول کلزا که برای تولید روغن گیاهی و تهیه خوراک دام کاشته می شود از محصولات درآمدزا برای کشاورزان است. اما بررسی ها نشان داده اند که جمعیت حشراتی که از گل های آنها استفاده می کنند تا 91 درصد کاهش پیدا کرده است.  جزئیات این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است. آفت کش مورد استفاده در مزارع کلزا از نوع نئونیكوتینوید ( neonicotinoid ) است که اتحادیه اروپا در رابطه با کاهش جمعیت زنبورها شدیدا مصرف این نوع آفت کش ها را تحت نظر دارد. محققان 91 درصد از کاهش جمعیت در گونه های حساس مورد بررسی را به مصرف آفت کش neonicotinoid نسبت داده اند و اظهار داشته اند که فاکتورهای دیگری نیز در این کاهش می توانند مؤثر باشند از جمله: تغییرات اقلیمی. در مجموع آنها نتیجه گیری کرده اند که در مورد گونه های زنبورعسل که از گل های مزارع کلزا تغذیه می کنند، کاهش جمعیت آنها تا 51 درصد ناشی از کاربرد آفت کش ها است.

دیدگاهتان را بنویسید