ابزار و روش های جدید برای شناخت بیشتر ژن گندم

محققان مؤسسه پزشکی هوارد هیوز(Howard Hughes) ،امریکا، موفق به توسعه منابع ژنتیکی موردنیاز برای تسریع در پیشرفت مطالعات مربوط به عملکرد ژن گندم شدند. این منابع مجموعه ای از بذرهای گندم با بیش از 10 میلیون جهش ژنتیکی توالی یابی شده است که بصورت رایگان در دسترس محققان و کارشناسان اصلاح نباتات قرار گرفته است. گندم یک محصول حیاتی است که 20 درصد از کالری مصرفی انسان را در سطح جهانی تامین میکند و برای حفظ امنیت غذایی، محققان اصلاح نباتات در تلاش برای توسعه ارقامی با ارزش غذایی بالاتر و عملکرد بیشتر هستند که به مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کند. گندم یک گیاه پلی پلوئید است و این خاصیت مطالعه و دستکاری ژنتیکی آن را مشکل میکند. در گیاهان پلی پلوئید در هر سلول چندین کپی از یک ژنوم وجود دارد. برای مثال در گندم پاستا از هر ژن دوکپی و در گندم نان از هر ژن سه کپی وجود دارد. در این تحقیق پژوهشگران از روشی بنام ژنتیک معکوس(revers genetics) برای شناخت، دستکاری و یا حذف ژنها در گندم استفاده کرده اند.

جزئیات این یافته بصورت گزارشی در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است

Howard Hughes Medical Institute scientists have developed a much-needed genetic resource that will greatly accelerate the study of gene functions in wheat. The resource, a collection of wheat seeds with more than 10 million sequenced and carefully catalogued genetic mutations, is freely available to wheat breeders and researchers, and is already aiding in the development of wheat plants with improved traits. Wheat is a vital crop, supplying 20 percent of the calories consumed by humans worldwide. To maintain food security, wheat breeders are working to develop plants that offer more nutritional value, have greater yields, and can thrive in a changing climate. A key genetic feature makes the plant difficult to study and manipulate, however. Like many plants, wheat is polyploid, meaning it has multiple copies of its genome in every cell: Pasta wheat has two copies of every gene, and bread wheat has three.

To study the function of an individual gene, researchers typically mutate or eliminate that gene to find out what happens — an approach known as reverse genetics

منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170116160534.htm

http://www.pnas.org/content/early/2017/01/13/1619268114

دیدگاهتان را بنویسید